Publisert av: naturreservatet | mars 5, 2006

Slå sammen kommunene – NÅ !

Argumentene ”kort vei til makta” og ”lokalt sjølstyre” har også bitt på meg og gjort at jeg varmt har støttet opprettholdelse av alle våre små og store kommuner her i landet. Men nå innser jeg at det på svært viktige felt er fullstendig galematias å la det fortsette som nå.

Jeg fikk den første vekkeren etter å ha jobbet i en fylkesavis sin lokalredaksjon. Da kom jeg under huden på lokalpolitikken, det som utøves på kommunenivå. Når fylkeskommunen eller fylkesmannen hadde insigelser i ulike saker, registrerte jeg nesten hver gang en inderlig irritasjon over denne innblandingen – saksbehandlerne sitter der på kontoret sitt i byen og tror de kan gjøre som de vil. ”Det er vi som kjenner de lokale forholdene best og dermed har best grunnlag for å ta en riktig avgjørelse” var argumentet fra lokalpolitikerne hver eneste gang.
Det er mulig det, men problemet er at det alltid mangler en dimensjon i prosessen. Hensynet til helheten.

Mange ganger syns jeg perspektivet til den norske regjering er skremmende snevert – det strekker seg i beste fall til neste valg. Men det blir peanøtter i forhold til hva som foregår på lokalt plan. Nesten alle kommuner har eller påberoper seg å ha presset økonomi. Det framprovserer vedtak med kortsiktig gevinst. Politikerne på lokalplan likner fotballspillere som ”tar en kamp av gangen” – de er svært saksorienterte. Så fort en sak er avgjort, er den glemt og neste sak ses oftest ikke i sammenheng med den forrige. Lokale politikere er enda dårligere enn rikspolitikerne til å skjule den egenskapen alle mennesker innehar – evnen til å tenke kortsiktig og leve i nuet.

Den saken som engasjerer meg mest for tiden, er hytteboomen i fjell-Norge. Det bygges hytter for harde livet, ja, jeg har virkelig problemer med å skjønne at det finnes behov for så mange hytter. Hvor mange hytter det bygges pr år vet jeg ikke, men Aftenposten antyder at det er planlagt opp mot 60.000 nye hytter de nærmeste årene. Jeg tror ikke de overdriver. Jeg leste her om dagen i Fædrelandsvennen at det bare i to grender i den vesle kommunen Åseral er planlagt 3300 nye hytter. I den nærliggende kommunen Sirdal planlegges 2200. I Buskerud og Oppland skal det føres opp 20.000 hytter de neste årene..…

Problemet med hyttebyggingen er at det foreløpig mangler en overordnet strategi. Dermed er det opptil kommunen å bestemme. Hyttebygging er i ferd med å bli det som skal redde en anstrengt kommuneøkonomi. Skatteinntektene og arbeidsplasser er fristende – selv om de er kortsiktige. Dermed viser det seg nesten overalt at kommunen sier jatakk til alle planer og setter naturhensyn til side. Kun i de virkelig sårbare naturområdene setter overordnede myndigheter foten ned. Det er synd, fordi inngrepene som gjøres i naturen er irreversible.
Dessuten er dagens hyttestandard en helt annen enn for bare få år siden. Skadene på naturen pr hytte er nå mye større. Terrenget i et hyttefelt nå til dags er helt endevendt fordi man ikke bare skal ei hytte stor som en enebolig, man skal også ha innlagt strøm, vann og bredbånd. Dette krever omfattende grøftegraving. Og selvsagt skal man ha skikkelig vei inn til døra. I sum blir dette ganske voldsomt. Alle burde studere et moderne hytteområde gjennom et flybilde – da vil man få seg en aha-opplevelse. Jeg har gjort det.

Kommunenes enorme iver etter å kjøre gjennom samtlige hytteprosjekter overrasker meg en smule. For det første fordi de burde vite at hyttebygging i all hovedsak kun gir en kortsiktig gevinst – og ødelegger samtidig noe av grunnverdien i turismen – den ”uberørte naturen”.For det andre fordi vi i Norge allerede har gjort oss en smertefull erfaring. Alle kjenner jo til hvordan strandsonen langs Sørlandskysten ser ut. De fleste vil vel nå være enige i at man her gikk for langt i utbyggingen.

Nå har jeg kun nevnt hyttebygging som eksempel, men kunne nenvt mange andre også. Min erfaring er at man oftere i større kommuner (som ofte er slått sammen av mange små) har bedre forståelse for at det må tas overordnede hensyn. Hvorfor vet jeg ikke, men jeg tror nok en del av årsaken ligger i: 1)flere fagfolk i kommuneadministrasjonen 2)mindre sårbar kommuneøkonomi.

Mitt håp for det neste tiåret er at antallet kommuner reduseres til ca. 100.


Responses

 1. Ja det måtte jo vær en østlending som kom med dette navlebeskuende forslaget.
  Outsource østlandet til Sverige!!!

 2. Hei! Enig i at det finnes for mange kommuner i Norge, men jeg tror ikke vi er klare for å slå sammen.. Oslo er et eksempel på størrelsen av kommunene vi vil ha i fremtiden. Men det som er skjedd med Oslo er at den er delt opp igjen! Ulike bydeler holder ansvaret for innbyggerne der. Dvs. at den store kommunen Oslo er delt opp i mindre «kommuner».
  Så jeg mener tiden må tas til hjelp. Kommunenorge er ikke istand til å foreta en heftig endring på kort tid! Vi snakker om staten her! Vi vet hvor vanskelig den er å endre. Så begynn i det små, så vi slipper kommuner lignende Oslo!

 3. Helt enig slå sammen små kommuner.Dem utretter ingen ting.

 4. Har sett hva som har skjedd i Fredrikstad etter kommunesammenslåingen. Resultatet er dårligere kommuneøkonomi, dårligere tilbud til unge og eldre og vedlikehold av veier har nesten opphørt. I tillegg er det nesten håpløst å komme i kontakt med rett person i kommunen, for ingen har oversikt. Og for å dekke inn de økte kostnadene så har det blitt innført eiendomsskatt.
  Videre har dugnadsånden og samholdet som var i småkommunene nesten blitt borte.

 5. På Vestlandet, nærmere bestemt i fylkene Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, og Møre og Romsdal, er der allerede krefter i sving som arbeider for sammenslåinger. Ikke av kommuner, men av alle disse fire fylkene. Målet er å slå sammen disse fylkene til ét fylke, ét område, – og så erklære det for selvstendig.
  Ettersom all verdiskaping i Norge hovedsakelig skjer i det sentrale Østlandsområdet, blir savnet av de utskilte fylkene sikkert ikke særlig stor.
  At planene om et selvstendig Vestland, Vest-Norge, er ukjente for folk flest, innebærer bl.a. at kreftene som arbeider for selvstendighet kan arbeide uforstyrret videre…

 6. Du har rett!!!! Vi har for mange kommuner i landet. Men argumentene dine er delvis kommunistiske, delvis snevre og de aller fleste er feil.
  Du sier at ingen ser helheten i f.eks. hyttebygging i fjellheimen. Jeg er ikke sikker på om verken Fylkesmannen eller fylkeskommunen er enig med deg i det. Det du sier er at de faktisk ikke gjør jobben sin. Spør en politiker, de ser nok akkurat den saken litt annerledes enn deg, det er ofte de som har skoen på som kjenner hvor den trykker.
  Videre tar du det for gitt at hytter er en kortsiktig inntektskilde for kommunen, hvor i alle dager har du det fra???? alle undersøkelser viser det motsatte.
  De aller fleste politikere har et mye videre syn enn det du hevder, jeg hevder at de også har et mye videre syn enn det du har. Du ser et hyttefelt på et bilde og konkluderer med at; «jøss, her var det sannelig mange hytter». Ser du samtidig vidda rundt? Om du gjør det vil du se at det faktisk er veldig god plass og at hyttene er konsentrert i felt. Er det ikke bra å bygge flere hytter i de områdene man regulerer til det????
  Jeg stopper der, ikke fordi resten av argumentene dine er bra, men jeg har ikke tid til mer 🙂

 7. Helt uenig i sammenslåing. Kunnskapen er minst like stor i de mindre kommunene. Har høyskoleutdannede i større kommuner større kommuner større kompetanse en hva tilsvarende utdannede har i mindre kopmmuner? I forhold til de oppgaver kommunene stort sett har ansvar for i forhold til sine innbyggere er nærhet meget viktig, noe som blir dårøligere i de store kommuner. Husk at f.eks. Finnmark er like stort som hele Danmark.

 8. Helt enig, vi har altfor mange kommuner her i landet!

 9. Helt enig..
  Kommunestyrene rundt omkring er rene supperåd med lite makt og er dyre i drift. De politiske nivå må gjenspeiles i forhold til de arbeidsoppgaver de har.

 10. Jeg håper absolutt ikke det blir færre og større kommuner. Det er jo endel som har blitt slått sammen allerede, bl annet den jeg bor i. Kommunen hadde råd til snøbrøyting, eldreomsorg, skoler ol før, etter at det ble en stor kommune har de ikke råd til noe av dette.
  Nei, behold det som det er…

 11. Ikke slå sammens kommunene…. det er greit nok som det er. hva gjør foresten forskjellen mellom sammenslåtte komuner å ikke?????

 12. Noen kommuner vil det nok være hensiktsmessig å slå sammen kommunenene, men langt fra de fleste. De fleste passer det dårlig, særlig på Vestlandet hvor mange kommuner er øyer og det er veldig store avstander i km allerde mellom periferien og kommunesenteret. I Nord-Norge er denne tendensen enda sterkere. Da blir avstanden mellom periferien og rådhuset for lang. Dette opplever vi ofte i Bergen også, da min bydel som er Loddefjord, nærmest ikke angår politikerne i Bergen Rådhus. Da begynner man jo klart å leke med tanken om «Var det et feiltrinn med kommunesammensklåingen i 1972? Noen kan sikkert har grunn til mene at det var det. Men, gjort er gjort. Det skal jo mye til å reversere dette. Men allikevel må vi tenke oss grundig om før nye sammenslåinger finner sted, for det blir ofte lett at periferien lider i slike sammenslåinger. Så dersom sammenslåinger ikke er til å unngå, bør man være forpliktet til at servicenivået til innbyggerne i periferien ikke skal bli dårligere, og man må få inn paragrafer i kommuneloven hvor «bydelsutvalg» og «grendeutvalg» må være påtvunget alle kommuner over en viss størrelse (jeg vet ikke om noe slikt finnes i dag – i tilfelle har det skjedd brudd på kommuneloven i Bergen hvor bydelsutvalgene og bydelsstyrene er blitt nedlagt).

 13. Selvsagt må kommunene slåes sammen. Jeg kunne også tenke meg ett mindre antall enn 100. Tenk på hva vi kunne spare i bl.a. adm. utgifter. Hvilket parti er voksne nok til å ta tak i dette?
  Hilsen stiven

 14. Grei artikkel dette, men jeg må jo driste meg til å påstå at forfatteren er rammet av samme syndrom som våre lokalpolitikere.
  Saken gjelder jo ikke kommunesammenslåing, men utbygging av hyttefelt.. Og da ser ikke forfatterne «hele» bildet. Er stort sett enig i påstander som fremsettes, og har i utgangspunktet ikke den store tilliten til våre lokalpolitikere. Problemet blir resultatet av svært store kommuner, med et fryktelig sentralisert styre. Gevinsten ved sentralisert administrasjon og de merkantile tjenestene i en kommune må ses opp imot avstanden til de tjenester befolkningen for øvrig skal tilbys. Ut over dette, hadde jeg gjerne sett at en større del av forvaltning sentraliseres. Makt på lokale hender bidrar til kameraderi og en stor grad av «usynlig» korrupsjon.

 15. Jeg bor i en av landets minste kommuner og synes det er flott. Her er det nermere til beslutsfattere og man engasjerer seg på en annen måte. Personlig håper jeg på det fortsatt og det trur jeg mestparten her gjør.

 16. Helt enig i at flerre kommuner bør slås sammen.

  Dog ikke helt på linje med at hyttebyggingen bør være en bit av grunnen til at kommunene bør slås sammen.

  Som innflytter på Romerike (det bør kommunene hete), synes jeg det er vanvittig å ha kommuner som er så små at man står i en kommune, pisser over en annen og inn i den tredje.
  Vi nordmenn er blit så lite mobile pr sykkel/bein etc, at vi kjører bil/buss/tog uansett.
  Unnskyldningen om at det er langt til kommunehus/ligningskontor, offentlige myndigheter er bare tøv.
  Ingen andre i Norge har så lett tilgjengelige offentlige etater som her på Østlandet.
  Det samme gjelder sikkert mange andre palsser også.

  Nei, slå sammen de kommuner som er naturlige, og vi lander sikkert ikke på så mange over 100 stk.

 17. Hva med å bruke litt mer avsnitt? Slitsomt å lese når det er skrevet på denne måten o_O

 18. Helt enig her. Færre kommuner ville blitt kvitt en stor del av «papirflyttingen» , også kalt byråkrati, som det offentlige er så alt for glad i. Norge sløser hvert år mange millioner på byråkrati, og kommunesammenslåing ville hjulpet på skattebetalerenes lommebok. (Eller kansje SV bare finne på en ny meningsløs skatt for å tvinge folk til å gå på sosialen?)

 19. Her på Søre Sunnmøre bor det kanskje litt i underkant av 40 000 innbyggjarar fordelt på sju kommunar i storleik frå litt under 3 000 til 10 000 innbyggjarar. Her er det snakk om samanslåing. Eit av problema er nok dei store avstandane, som det då vil verte frå aust til vest i ei slik kommune. Dessutan er det gjort utrekningar, som viser at når innbyggjartalet passerer
  11 000, så går innteninga pr. innbyggjar ned. Eit anna argument er, at dei 9 representantane Møre og Romsdal har på Stortinget kjenner til korleis tilhøva er i dette området, men dei fleste av dei 160 andre manglar lokalkunnskapen. Derfor virkar det ikkje rett, at det er Stortinget, som avgjer slike saker. Om kommunar skal slåast saman eller ikkje bør vere avgjort lokalt; der kunnskapen finnast.

 20. Helt enig!
  Ønsket mitt er 4 stater i Norge, bort med kommunene. For mye surr med alle de vi har nå. Det vil goså gi et bedere sammfunn tørr jeg og påstå.

 21. Enig i at det er for mange kommuner i Norge. Men nå som fylkeskommunen er under lupen for sine oppgaver, er tiden moden for å gjøre et skikkelig grep på denne saken: Legg ned alle kommunene og behold fylkeskommunene slik de er i dag og med dertil egnede oppgaver som idag ligger til kommunene. Det ville blitt en skikkelig rasjonalisering..(?)

 22. Jeg finner det opplagt at det ville være mye å spare på adm.utgifter ved en kommunesammenslåing. Videre vil det være lettere å holde ordentlig beredskap mhp brann, sykdom o.a. Det kan også være fordeler med større underlag for svømmehaller, kulturbygg o.l. Videre anser jeg det sannsynlig at resursutnyttelsen av tomtearealer o.a. kan være noe lettere. Alt i alt vil jeg tro det er en hel del å spare totalt sett.

 23. ja tenk hva dette koster
  Her er det mange slappe idoter som ikke samfundet trenger på dette stedet som di sitter og sløver pr i dag
  Tenk tanken 250 lønnings kontor 200 kemner 200 sosial kontor 200 invandrer kontor 200 helsestasjoner 200 av alt ….
  ja dette koster felsk folkens

 24. Ser at Veg Beider harselerer over at det vert arbeidd for ein større Vestlandsregion, og antydar til og med det vil vere ein fordel, ettersom all verdiskapninga skjer i det sentrale østlandsområdet. Då meiner han vel Oslo med 70 000 statlege arbeidsplassar. Som østlending trur eg du har grunn til å vere litt bekymra! Tanken bak det heile er nemleg å skape ei motvekt mot Oslodominansen me i dag ser. Vestlandsregionen og mykje av landet elles, ville klart seg godt utan Oslo. Men ville Oslo klart seg utan resten av landet? Svaret er sjølvsagt nei. Her treng eg berre nemne elektrisk kraft, fisk og olje.

 25. Vestlandet, egen stat? Tror folket må være på tur…. Ikke tale om at jeg vil være av samme stat som en bergenser om jeg får valget. Bergen som en ny hovedstad i ett nytt land er jo en aldeles absurd tanke. (Ja, jeg vet den har vært det før…) Rogaland og Agder-fylkene måtte jo heller være ett bedre alternativ. Eneste grunnlaget jeg kan se for meg at disse «separatistene» eventuelt kunne tenke seg å ville ha med Rogaland, må være på grunn av oljeinntektene dette fylket bringer. Hadde det dog blitt ett eget Vest-Norge, sm jo i og for seg er en god tanke (hvis man unnlater Bergen og omegn) hadde nok resten av Norge gått tilbake til fattigere kår etter relativt kort tid, dog kommer det jo an på hvordan ressursene i Nordsjøen hadde blitt fordelt.

  Men kommunesammenslåinger… Jovisst, gjerne det, men la lokale krefter bestemme mest mulig. Ikke alltid det som ser lettest ut på kartet er det beste alternativet.

  Og outsourcing av østlandet til Sverige, tanken er faktisk den beste som er kommet på bloggen.

  Videre vil jeg gjerne foreslå at Samene får Finnmark og at Svalbard blir selvstendig…

 26. Rogaland skulle vært slettet, Hordaland, sogn & fjordane og Møre & Romsdal skulle vært en stat.

 27. Med bakgrunn som kommunestyrerepresentant gjennom 8 år, så vil jeg bekrefte at bloggeren har rett. Det er alt for mange kommuner slik virkeligheten er i dag. De fleste lokalpolitikere engasjerer seg nå for å mele sin egen kake. Folkestyret er dødt. Drept av den nye kommuneloven som har omdannet kommunene til effektive tjenesteprodusenter. Idealister som meg har blitt skviset ut fordi vi ikke lenger passer inn i systemet. Idealistene insisterte på å drive politikk, men bystyrer og kommunestyrer i dag er bedriftsstyrer. Disse forumene er ikke lenger noen arena for demokrati. Da kan man like godt slå sammen kommunene slik at de danner mest mulig effektive produksjonsenheter. Sett i dette perspektivet er også fylkeskommuner og regioner bare unødvendige mellomledd i produksjonsprosessen. Denne påstanden om at besluttninger skal tas nær dem det angår er bare tomme ord. De viktigste besluttningene, som griper inn i folks hverdagsliv, tas i dag i Brüssel. Da blir begrep som lokalstyre meningsløst.

 28. Det har vel kommet på banen å bytte ut fylkeskommunene med færre og større regioner. Her har det blitt ramaskrik fordi grensen mellom to regioner vil gå på sunnmøre, der halve Sunnmøre blir en del av Trøndelag, og det går jo ikke, gjør det vel? Det burde jo gå.
  Det har vist seg svært så vanskelig å slå sammen kommunene frivillig, og kanskje er det på tide at våre myndigheter ser sitt ansvar bevisst og tvangsammenslår småkommunene i det minste.
  (Etter min mening burde fylkeskommunene fjernes i sammen slengen)


Legg igjen en kommentar til Arne Fjel Avbryt svar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere like this: