Archive for the ‘ssb’ Category

Forbud hjelper ikke – strandsonen bygges fortsatt hardt ned

Posted by: naturreservatet on juli 2, 2008